Happy Homes

Kan jag måla som gravid eller med små barn?

Uppdaterad

Ja visst kan du kan måla även under din graviditet. 

Följ som alltid anvisningarna för säker hantering och ha god luftväxling och skydda hud och ögon från färg - då är innehållet i alla våra vattenburna färger säkert för både dig och för barnet i magen. 

När du är gravid ska du däremot undvika att jobba med t ex att skrapa ner riktigt gamla färglager som kan innehålla bly, och använd inte heller lösningsmedelsburna produkter. 

För gravida yrkesmålare finns arbetsmiljöföreskrifter i AFS 2007:5. 

När barnen är små så är bäst förstås att alltid sträva efter att små barn utsätts för så få kemiska ämnen som är möjligt.

Men det kan inte heller påstås att de vattenburna färgerna är farliga eller olämplig att i hemmet måla med. Våra vattenburna inomhusfärger är alltid formulerade för att avge minsta möjliga mängd ämnen till inomhusluften efter tork.

warning Created with Sketch.