Happy Homes

Måla källarvägg invändigt, vad rekommenderas?

Uppdaterad

Vi rekommenderar att dessa ytor målas med väggfärg för inomhusbruk. Alla väggfärger är diffusionsöppna till den grad att de klarar den normala diffusion som i finns i väggar.

Om där finns en tillskjutande fukt eller en fuktproblematik så släpper väggfärgen från ytan och fukten kan då ta sig ut. Finns en fuktproblematik i ytan behöver denna åtgärdas för att puts och konstruktion ej skall ta skada och kan inte åtgärdas eller lösas genom målning med silikatfärg.

Silikatfärg kan istället då den håller estetiskt över längre tid istället dölja en uppkommen fuktproblematik vilket kan medföra att både puts och konstruktion hunnit ta skada innan problemet upptäcks.

warning Created with Sketch.